FHC


Postawa klęcząca

 • W postawie klęczącej tylko 3 punkty mogą mieć kontakt z ziemią (dwie stopy i kolano).
 • Tylna stopa powinna być ułożona w linii prostej z kolanem.
 • Siedzenie na boku stopy jest zabronione.
 • Poduszka strzelecka lub inna podkładka może być użyta tylko do podparcia kolana, goleni i okolic tylnej stopy.
 • Karabinek może być podtrzymywany jedynie wysuniętą przed kolano dłonią oraz żadna część karabinka nie może mieć kontaktu z podłożem.
 • Sama dłoń wraz z nadgarstkiem musi pozostać niepodparta (tzn. dłoń i nadgarstek nie mogą dotykać nogi i kolana zawodnika).
 • Przednia noga nie może dotykać poduszki strzeleckiej ani innej podkładki.
 • Na stanowiskach, gdzie w jego obrębie możliwe będzie wykorzystanie elementów terenowych jako podparcia, wolno opierać się o nie dowolną częścią ciała bądź karabinka


Postawa stojąca

 • Tylko stopy mogą mieć kontakt z gruntem.
 • Żadna część karabinka nie może mieć kontaktu z podłożem.
 • Na stanowiskach, gdzie w jego obrębie możliwe będzie wykorzystanie elementów terenowych jako podparcia, wolno opierać się o nie dowolną częścią ciała bądź karabinka

 FHC

W FHC została zachowana jedynie główna idea rozgrywanych zawodów HFT, czyli dystans i cele. FHC nie przewiduje standaryzacji rozmiarów KZ względem odległości na jakim powinien rozstawiony być cel. Tor składa się z 30 targetów z możliwością jego powiększenia.
Strefa trafienia może być zasłonięta w 1/4 swojej objętości przez naturalna przeszkodę terenowa lub inną przysłonę mającą za zadanie zredukowanie wielkości strefy trafienia. Tym samym tor na którym rozgrywane są zawody FHC nie musi być "czysty" od traw , gałęzi i innych naturalnych lub sztucznych przeszkód terenowych. 
Punktacja FHC to: Trafienie i położenie figurki 1 punkt wpisany w kartę startową natomiast nietrafienie lub trafienie w blachę i nie złożenie celu skutkuje uzyskaniem niepunktowanego strzału czyli normalne 0. 
W ramach rozgrywek FHC można przyjąć tylko dwie postawy strzeleckie, czyli postawa stojąca i klęcząca. Dominującą postawą jest postawa stojącą. Dopuszczalne jest wymuszenie postawy za pomocą oznaczenia "wskazania postawy". Strzelec ma możliwość skorzystania z wszelkich udogodnień terenowych, jakie znajdą się w zasięgu wyznaczonego stanowiska jednak nie może przekroczyć 90cm w promieniu od wyznaczonego punktu. 
Znacznikiem stanowiska może być dowolne oznakowanie, czytelne i nie pozwalające na nadinterpretację co jest znacznikiem co nie. W FHC istnieje limit czasowy w wielkości 1 min. Liczony jest od momentu zajęcia stanowiska przez zawodnika. Po przekroczeniu tego limitu strzelającemu zostaje wpisane do karty 0.